Přihlásit

Pracovní materiály

Příští zasedání
Zasedání AS TUL jsou obvykle každé druhé úterý v měsíci. Plánované termíny zasedání jsou: 
13. února 2018, 13. března 2018, 10. dubna 2018

Do programu nejbližšího zasedání AS TUL budou zařazeny materiály, které budou dodány během pondělí týden před tímto zasedáním, aby bylo možné dodržet zákonnou lhůtu 7 dní pro zpřístupnění materiálů členům akademické obce! Vnitřní předpisy fakult je třeba dodat 14 dní před termínem zasedání, aby mohl AS TUL požádat o stanovisko rektora (v souladu s platnou novelou VŠ zákona).