Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Projekty OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Na Technické univerzitě v Liberci je v současnosti řešeno několik projektů, odkazy na informace o nich se nachází v levém menu.