Přihlásit
Plánované akce
 • 23
  listopad
  Jací jsme čtenáři? Přednáší prof. Trávníček z Akademie věd

  V posluchárně P 100 (Komenského ulice, Liberec) bude přednášet přední český literární… číst dále

 • 25
  listopad
  Den otevřených dveří na celé univerzitě

  Prezentace fakult a jejich laboratoří a učeben začíná v 9.30 hodin v aule budovy G … číst dále

 • 29
  listopad
  Petr Lenfeld, kandidát na děkana FS, představí svůj program

  Petr Lenfeld, jediný kandidát na děkana fakulty strojní, se představí na shromáždění… číst dále

Projekty TUL

Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2014

Závěrečné zprávy rozvojových projektů MŠMT za rok 2014

Společný ateliér kreativního a technického textilu TECHTEXTIL
 1. 12094 ˆ 4.5.2015

Audiovizuální a počítačová technika v budově G
 1. 12160 ˆ 25.6.2015

Podpora mobility studentů EF TUL pro absolvování 3. ročníku studia na University of Huddersfield Bussines School
 1. 12144 ˆ 25.6.2015

Výměna studentů v SHINSU university Japan
 1. 12143 ˆ 25.6.2015

Podpora participace významných zahraničních a předních tuzemských vyučujiících na doktorském studiu
 1. 12142 ˆ 4.5.2015

Uspořádání mezinárodní vědecké konference s univerzitou DEEMED Pune India
 1. 12141 ˆ 4.5.2015

Mobility zaměstnanců za účelem vytvoření sítě spolupráce FS TUL se zahraničními univerzitami
 1. 12140 ˆ 4.5.2015

Výměnné pobyty s US vysokými školami
 1. 12139 ˆ 4.5.2015

Fond mobilit TUL
 1. 12138 ˆ 4.5.2015

International Staff Week
 1. 12137 ˆ 4.5.2015

Propagace studijních oborů FS TUL v cizině
 1. 12136 ˆ 4.5.2015

Podpora a propagace studia na TUL pro studenty rozvojových zemí a ze zemí procházejících procesem společenské a ekonomické transformace
 1. 12135 ˆ 4.5.2015

Podpora studijních oborů FT TUL
 1. 12134 ˆ 4.5.2015

Podpora studijních oborů ÚZS TUL
 1. 12133 ˆ 4.5.2015

Podpora mobilit přijíždějících a vyjíždějících studentů a zaměstnanců ÚZS
 1. 12145 ˆ 4.5.2015

TUL jako významný partner v rámci mezinárodního vzdělávacího prostoru - posílení stávající spolupráce s kanadskými a americkými partnerskými univerzitami
 1. 12146 ˆ 4.5.2015

Podpora vytváření mezinárodního prostředí na FP TUL hostováním významných zahraničních odborníků
 1. 12147 ˆ 4.5.2015

Centrum pro podporu transferu technologií (CTT)
 1. 12159 ˆ 4.5.2015

Školení zaměstnanců TUL v základech první pomoci a resuscitaci
 1. 12158 ˆ 4.5.2015

Realizace celoživotního vzdělávání absolventů ÚZS TUL pracovníků nelékařských profesí
 1. 12157 ˆ 4.5.2015

Kineziologie v ošetřovatelské péči
 1. 12156 ˆ 4.5.2015

Příprava a komercializace manažerských kurzů
 1. 12155 ˆ 4.5.2015

Rozvoj univerzity volného času
 1. 12154 ˆ 4.5.2015

Další rozvoj a realizace U3V
 1. 12153 ˆ 4.5.2015

Dětský koutek TUL
 1. 12152 ˆ 4.5.2015

Organizační zajištění činnosti Univerzity Nisa, podpora činnosti prezidia
 1. 12151 ˆ 4.5.2015

Vytvoření denního klubu pro zahraniční a české studenty v rekonstruovaných prostorách budovy E2 - 2. etapa
 1. 12150 ˆ 4.5.2015

Přijímání zahraničních akademických pracovníků na pracoviště FS (mimo EU a ESVO)
 1. 12149 ˆ 4.5.2015

Zahraniční odborníci na FM
 1. 12148 ˆ 4.5.2015

Realizace marketingové strategie TUL směrem k cílové skupině zájemců o studium v ČR a v zahraničí
 1. 12132 ˆ 4.5.2015

Aktivní evidence absolventů
 1. 12131 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětu Vzorování textilií
 1. 12115 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětu Kompozity s textilní výztuží pro zahraniční studenty (ERASMUS) a doktorandy
 1. 12114 ˆ 4.5.2015

Nový předmět DATAMINING na FM
 1. 12113 ˆ 4.5.2015

Příprava předmětu Spotřebitelsky orientované chování textilií pro návrháře
 1. 12112 ˆ 4.5.2015

Návrh aplikace v léčbě rány a prevence infekcí
 1. 12111 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětů Ošetřovatelská péče v akutních a kritických stavech 1, 2 a 3
 1. 12110 ˆ 4.5.2015

Individuální růst a kariérní rozvoj mladých akademiků
 1. 12108 ˆ 4.5.2015

Podpora kvalifikačního rozvoje a růstu akademických pracovníků
 1. 12107 ˆ 4.5.2015

Laboratoř jednotky intenzivní péče
 1. 12104 ˆ 4.5.2015

Inovace laboratoře statistických a kvantitativních metod na EF TUL
 1. 12103 ˆ 4.5.2015

Letní škola s komplexní výukou doktorských a magisterských studentů se zaměřením na technologii zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů
 1. 12102 ˆ 4.5.2015

Obor technická výchova na základních školách Libereckého kraje
 1. 12101 ˆ 4.5.2015

Realizace akreditovaného kurzu vysokoškolské pedagogiky
 1. 12100 ˆ 4.5.2015

Umění gastronomie
 1. 12116 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětu Metody užívané v logistice vytvořením softwarových aplikací
 1. 12117 ˆ 4.5.2015

Mobilní galerie v budově A
 1. 12118 ˆ 4.5.2015

Supervizoři pro praxi
 1. 12130 ˆ 4.5.2015

Podpora studentů ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace
 1. 12129 ˆ 4.5.2015

Jak nevyhořet - prevence syndromu vyhoření v praxi
 1. 12128 ˆ 4.5.2015

Inovace výukových prostředků informatických učeben FM
 1. 12127 ˆ 4.5.2015

Kvalitní vzdělávací média-úspěšnější absolvent-Pokračování projektu ALS s důrazem na udržitelnost zejména pořizování záznamů přednášek a další vývoj portálu ALS
 1. 12126 ˆ 4.5.2015

Odborná pedagogická praxe pro budoucí učitele
 1. 12125 ˆ 4.5.2015

Podpora a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků
 1. 12124 ˆ 30.3.2015

Vyhledávání talentovaných studentů
 1. 12123 ˆ 4.5.2015

Inovace optických úloh na KFY
 1. 12122 ˆ 4.5.2015

Odborný přínos nových poznatků zpracovatelnosti a vlastností kompozitů s uhlíkovými nanotrubicemi do doktorských studijních programů
 1. 12121 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětu Textile engineering
 1. 12120 ˆ 4.5.2015

Inovace propedeutiky v oblasti sociologie pro obor Humanitní vědy
 1. 12119 ˆ 4.5.2015

Podpora činnosti vědecké redakce, podpora vydávání odborných knih
 1. 12105 ˆ 4.5.2015

Organizační a informační zabezpečení ECTS
 1. 12106 ˆ 4.5.2015

Modularizace výuky přírodovědných předmětů na TUL
 1. 12109 ˆ 4.5.2015