Přihlásit

Novinky

Z důvodu nemoci lektorky paní RNDr. Zlámalové
se ruší páteční kurz Úvod do vzdělávání dospělých 24. 11. 2017.
Náhradní termín je v pátek 1. 12. 2017 (místo původně plánovaného kurzu
Role pedagoga ve vzdělávání dospělých - jeho termín určíme později).

Kurzy aktuálně vypsané:

Den Předmět Vyučující Počet hodin
       
PÁ 24. 11. Úvod do vzdělávání dospělých RNDr. Zlámalová, CSc. 8
PÁ 24. 11.

Student se specifickými potřebami

na TUL (pro pedagogické pracovníky)

Mgr. Alena Malinová,

Bc. Hana Klozová

8
PÁ 24. 11. Etika PhDr. Stanislava Exnerová 8

 Seznam dalších plánovaných kurzů pro období do konce roku 2017 najdete v části popisu Klíčové aktivity KA2.