Přihlásit
Plánované akce
 • 24
  únor
  Sportovní ples TUL a anketa Sportovec roku 2017

  Koná se od 19.00 hodin v sále Lidových sadů. Na čtvrtý Sportovní ples TUL můžete lístky… číst dále

 • 01
  březen
  Březen – měsíc čtenářů. Akce univerzitní knihovny

  Celý měsíc březen je v knihovnách zasvěcen vám, čtenářům. Univerzitní knihovna chystá… číst dále

 • 01
  březen
  Celostátní kolo fyzikální olympiády spolupořádá FM

  Celostátní kolo fyzikální olympiády kategorie A – poslední ročník středoškoláků se koná… číst dále

Uchazeči

Doktorské studijní programy TUL

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA – STUDIJNÍ PROGRAM P 3942 NANOTECHNOLOGIE STUDIJNÍ OBOR 3942V001 Nanotechnologie

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákonem o vysokých školách) vyhlašuje rektor Technické univerzity v Liberci přijímací řízení do doktorského studijního programu P 3942 NANOTECHNOLOGIE studijního oboru 3942V001 NANOTECHNOLOGIE

Termín podání přihlášek: 7. 2. 2018

Termín přijímacího řízení: 22. 2. 2018

Formulář přihlášky do doktorského studijního programu naleznete na: http://www.tul.cz/uchazeci-o-studium/elektronicka-prihlaska

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a zaslat spolu s následujícími dokumenty na adresu uvedenou níže:

 • Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (bankovní převod) na účet TUL,
 • strukturovaný životopis s uvedením publikací uchazeče,
 • uchazeči o studium jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání,
 • uchazeči ze zahraničí jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání (nostrifikaci),
 • motivační dopis (v rozsahu cca jedné strany),
 • doklad o úrovni jazykových znalostí (nepovinná příloha).

Technická univerzita v Liberci, Rektorát, Studentská 2, 461 17 Liberec 1

Pozvánka k přijímacímu řízení bude zaslána emailem.

Podmínky přijímacího řízení_Nanotechnologie
Výzkumné směry v doktorském studijním programu Nanotechnologie v akademickém roce 2017/2018