Přihlásit
Plánované akce
 • 23
  listopad
  Jací jsme čtenáři? Přednáší prof. Trávníček z Akademie věd

  V posluchárně P 100 (Komenského ulice, Liberec) bude přednášet přední český literární… číst dále

 • 25
  listopad
  Den otevřených dveří na celé univerzitě

  Prezentace fakult a jejich laboratoří a učeben začíná v 9.30 hodin v budově G … číst dále

 • 29
  listopad
  Představení kandidátů na děkana FS

  Kandidáti se představí na shromáždění Akademické obce Fakulty strojní TUL ve 12.30 hodin.… číst dále

Uchazeči

Doktorské studijní programy TUL

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA – STUDIJNÍ PROGRAM P 3942 NANOTECHNOLOGIE STUDIJNÍ OBOR 3942V001 Nanotechnologie

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákonem o vysokých školách) vyhlašuje rektor Technické univerzity v Liberci přijímací řízení do doktorského studijního programu P 3942 NANOTECHNOLOGIE studijního oboru 3942V001 NANOTECHNOLOGIE

Termín podání přihlášek: 

Termín přijímacího řízení:

Formulář přihlášky do doktorského studijního programu naleznete na: http://www.tul.cz/uchazeci-o-studium/elektronicka-prihlaska

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a zaslat spolu s následujícími dokumenty na adresu uvedenou níže:

 • Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (bankovní převod) na účet TUL,
 • strukturovaný životopis s uvedením publikací uchazeče,
 • uchazeči o studium jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání,
 • uchazeči ze zahraničí jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání (nostrifikaci),
 • motivační dopis (v rozsahu cca jedné strany),
 • doklad o úrovni jazykových znalostí (nepovinná příloha).

Technická univerzita v Liberci, Rektorát, Studentská 2, 461 17 Liberec 1

Pozvánka k přijímacímu řízení bude zaslána emailem.

Podmínky přijímacího řízení_Nanotechnologie
Výzkumné směry v doktorském studijním programu Nanotechnologie v akademickém roce 2017/2018