Přihlásit
Plánované akce
Věda a výzkum

Podpora publikací v angličtině

V roce 2018 poskytne TUL grant na korekturu odborného článku v angličtině za účelem publikace v impaktovaném časopise 10 žadatelům.

Korektury provede mezinárodní firma ENAGO, která od roku 2005 poskytuje kvalitní služby v oblasti korektur odborných textů a publikací v angličtině. Korektury provádějí vždy rodilí mluvčí - odborníci z dané oblasti.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Žádat mohou doktorandi a zaměstnanci TUL do věku 40 let.

SOUČÁSTI ŽÁDOSTI

  • téma článku, hlavní teze a krátký popis vědeckého přínosu článku
  • seznam spoluautorů (pokud se na textu podílejí další autoři)
  • název odborného časopisu, ve kterém plánujete text uveřejnit
  • je-li žadatelem doktorand, doporučení školitele

Žádosti o poskytnutí grantu a dotazy můžete zasílat na adresu international@tul.cz.

Žádosti budou vyhodnocovány v průběhu celého kalendářního roku.
Žádost o grant je možno podat před dokončením článku, text je ale nutno odevzdat k jazykové korektuře nejdéle do 120 dnů od udělení grantu, jinak je grant postoupen dalšímu žadateli.

ENAGO poskytuje zaměstnancům a studentům TUL slevu 30%.

Korektury je potřeba objednat prostřednictvím webového portálu (sleva se uplatní automaticky):

https://www.enago.com/tul/