Přihlásit
Plánované akce
 • 23
  listopad
  Jací jsme čtenáři? Přednáší prof. Trávníček z Akademie věd

  V posluchárně P 100 (Komenského ulice, Liberec) bude přednášet přední český literární… číst dále

 • 25
  listopad
  Den otevřených dveří na celé univerzitě

  Prezentace fakult a jejich laboratoří a učeben začíná v 9.30 hodin v aule budovy G … číst dále

 • 29
  listopad
  Petr Lenfeld, kandidát na děkana FS, představí svůj program

  Petr Lenfeld, jediný kandidát na děkana fakulty strojní, se představí na shromáždění… číst dále

Veřejnost

Internacionalizace na TUL

Internacionalizace na TUL v číslech

Erasmus+ smlouvy se zahraničními univerzitami 178 uzavřených smluv
Bilaterální dohody se zahraničními partnery  56 uzavřených smluv
Zaměstnanci TUL původně z jiné země  53 pracovníků

Internacionalizace je jedním z klíčových témat Strategického plánu rozvoje TUL do roku 2020, s výhledem do roku 2030. Dokument stanovující cíle a činnosti pro Strategii internacionalizace na TUL byl schválen Akademickým senátem univerzity 9. 12. 2014 a zaměřuje se především na tři základní priority: prohloubení mezinárodní odborné spolupráce se špičkovými pracovišti, zvýšení podílu začlenění zahraničních studentů a pracovníků do vzdělávacích a výzkumných aktivit TUL a efektivní využití krátkodobých i dlouhodobých mobilit studentů, akademických i neakademických pracovníků TUL. Geograficky se v příštím období předpokládá zaměření na spolupráci především s asijskými zeměmi (Indie, Čína, Jižní Korea a Pákistán), zeměmi  z jihu Afriky a Brazílii.

Strategie internacionalizace TUL

Plné znění Strategie internacionalizace je součástí Strategického plánu rozvoje TUL v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030, str. 64-81.

V lednu 2015 poskytl prof. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci interview Mgr. Radku Pirklovi z redakce T-UNI rozhovor o tom, kde on sám spatřuje priority v nastartovaném procesu internacionalizace na univerzitě.

O internacionalizaci TUL, prof. Zdeněk Kůs

International Staff Week
Jedním z nástrojů prohloubení internacionalizace na TUL je tzv. International Staff Week, tedy týden mezinárodních setkávání a diskusí, jehož se mohou zúčastnit zástupci organizačních partnerů v rámci programu Erasmus+. V loňském roce se konal od 20. do 24. 4. 2015.


 

Účastníci International Staff Week 2015