Přihlásit
Veřejnost

Mobilitní program rektora TUL na výjezdy na letní školy v zahraničí a studium na partnerských školách v zemích mimo EU

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů:

  • na letní školy kdekoli v zahraničí 
  • na absolvování studijního pobytu na vybraných partnerských školách v zemích mimo EU

Organizačně Mobilitní program TUL zajišťuje Zahraniční oddělení, konkrétně kancelář Erasmus+.

Kontaktní osoba:
Ing. Radka Přeučilová,
tel. (48535 - 3907), budova G, 5. patro

ÚČAST NA ZAHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLE
Zahraniční oddělení nehradí celkové náklady na pobyt na letní škole, nýbrž část, která odpovídá poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast. Další náklady musí uchazeč hradit z jiných - i vlastních - zdrojů.

Pro výběr letní školy můžete použít různé databáze, např.:
http://www.summerschoolsineurope.eu/
http://www.shortcoursesportal.com/articles/396/summer-schools-worldwide-in-2017-summer-sun-and-studying.html
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Europe/

Schválení vaší účasti na zahraniční letní škole musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník patřičné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy. Tento pracovník zároveň zaznamená, zda fakulta uzná získané kredity z letní školy či ne.
Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line.
Pokud vám pořádající organizace nevystaví vlastní dokument potvrzující absolvování celé letní školy, použijte připravený Certificate of Attendance, předvyplňte si ho a nechte podepsat a opatřit razítkem.

Certificate of Attendance

Příloha III - Kvalifikační podmínky - letní škola

Účastnická smlouva pro výjezd na letní školu v zahraničí

1. kolo výzvy na podávání žádostí o financování účasti na letní škole
Žádosti, které splňují všechny náležitosti se podávají průběžně Ing. Radce Přeučilové - budova G, 5. patro.

STUDIUM NA PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH V ZEMÍCH MIMO EU
TUL podporuje prostřednictvím svého Mobilitního programu semestrální studijní pobyty na vybraných partnerských školách v zemích mimo EU. Tyto partnerské školy se dohodly, že navzájem odpustí studentům poplatky za studium. Stipendium kryje náklady na dopravu, ubytování, stravování a kapesné. Náklady na další výdaje musí uchazeč hradit z jiných zdrojů.

Seznam míst, o která je možno se ucházet, bude nejméně jednou ročně (v závislosti na celkové sumě finančních prostředků, které budou k dispozici) zveřejněn na této stránce, prostřednictvím fakult a prostřednictvím facebookových stránek TUL.

V zimním semestru akademické roku 2017/18
2 místa pro studenty Fakulty umění a architektury na Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Schválení vaší účasti na studijním pobytu musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník příšlušné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy. .
Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line.

Účastnická smlouva na studijní pobyt mimo EU

Přiloha III - Kvalifikační podmínky - Studijní pobyt mimo EU