Přihlásit
Plánované akce
 • 24
  únor
  Sportovní ples TUL a anketa Sportovec roku 2017

  Koná se od 19.00 hodin v sále Lidových sadů. Na čtvrtý Sportovní ples TUL můžete lístky… číst dále

 • 01
  březen
  Březen – měsíc čtenářů. Akce univerzitní knihovny

  Celý měsíc březen je v knihovnách zasvěcen vám, čtenářům. Univerzitní knihovna chystá… číst dále

 • 01
  březen
  Celostátní kolo fyzikální olympiády spolupořádá FM

  Celostátní kolo fyzikální olympiády kategorie A – poslední ročník středoškoláků se koná… číst dále

Veřejnost

Mobilitní program rektora TUL na výjezdy na letní školy v zahraničí a studium na partnerských školách v zemích mimo EU

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů:

 • na letní školy kdekoli v zahraničí 
 • na absolvování studijního pobytu na vybraných partnerských školách v zemích mimo EU

Organizačně Mobilitní program TUL zajišťuje Zahraniční oddělení, konkrétně kancelář Erasmus+.
Kontaktní osoba:
Ing. Radka Přeučilová,
tel. (48535 - 3907), budova G, 5. patro

Taiwan

Malajsie

ÚČAST NA ZAHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLE
Zahraniční oddělení nehradí celkové náklady na pobyt na letní škole, nýbrž část, která odpovídá poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast. Další náklady musí uchazeč hradit z jiných - i vlastních - zdrojů.

Pro výběr letní školy můžete použít různé databáze, např.:
http://www.summerschoolsineurope.eu/
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Europe/

Schválení vaší účasti na zahraniční letní škole musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník patřičné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy. Tento pracovník zároveň zaznamená, zda fakulta uzná získané kredity z letní školy či ne.
Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line.
Pokud vám pořádající organizace nevystaví vlastní dokument potvrzující absolvování celé letní školy, použijte připravený Certificate of Attendance, předvyplňte si ho a nechte podepsat a opatřit razítkem.

Certificate of Attendance

Příloha III - Kvalifikační podmínky - letní škola

Účastnická smlouva pro výjezd na letní školu v zahraničí

Žádosti o financování účasti na letní škole, které splňují všechny náležitosti, se podávají průběžně Ing. Radce Přeučilové - budova G, 5. patro.

STUDIUM NA PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH V ZEMÍCH MIMO EU
TUL podporuje prostřednictvím svého Mobilitního programu semestrální studijní pobyty na vybraných partnerských školách v zemích mimo EU. Jedná se vždy o atraktivní instituce, se kterými se TUL dohodla na odpuštění poplatků za studium.
Stipendium kryje náklady na dopravu, ubytování, stravování a kapesné. Další náklady musí uchazeč hradit z jiných zdrojů.

Seznam stipendií bude nejméně jednou ročně zveřejněn na této stránce, prostřednictvím fakult a prostřednictvím stránek Facebook TUL.

V letním semestru akademického roku 2017/18

Taiwan:

2 místa pro studenty všech fakult na National Taipei University of Technology

Stipendium pokrývá veškeré pobytové náklady a je vypočítáno na základě konkrétní délky pobytu na základě sazeb poskytovaných studentům v projektu Erasmus+ KA107.

Seznam kurzů nabízených v angličtině naleznete zde.

Povinné podklady:

 • životopis v angličtině
 • motivační dopis v angličtině
 • transcript of records
 • doporučení vyučujícího TUL schválené proděkanem pro vnější/zahraniční vztahy (schválení formou podpisu nebo e-mailu)

Nominace včetně podkladů či případné dotazy zasílejte prosím na adresu Zahraničního oddělení TUL international@tul.cz.

Uzávěrka žádostí: v současné době není vyhlášeno žádné výběrové řízení

Vybraní zájemci vyřizují veškeré náležitosti ohledně finančního zajištění a smlouvy s pověřenou pracovnicí Zahraničního oddělení a kanceláře Erasmus+: Michaelou Andělovou

Malajsie:

2 místa pro studenty Fakulty umění a architektury na Universiti Sains Malaysia

Kontaktní osoba pro nominaci: Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. (proděkanka FA)

Výjezd do Malajsie i na Taiwan
Schválení vaší účasti na studijním pobytu musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník příslušné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy. 
Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy - pro odjezd na Taiwan i do Malajsie a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line.

Účastnická smlouva na studijní pobyt mimo EU

Přiloha III - Kvalifikační podmínky - Studijní pobyt mimo EU