Přihlásit
Plánované akce
 • 23
  listopad
  Jací jsme čtenáři? Přednáší prof. Trávníček z Akademie věd

  V posluchárně P 100 (Komenského ulice, Liberec) bude přednášet přední český literární… číst dále

 • 25
  listopad
  Den otevřených dveří na celé univerzitě

  Prezentace fakult a jejich laboratoří a učeben začíná v 9.30 hodin v aule budovy G … číst dále

 • 29
  listopad
  Petr Lenfeld, kandidát na děkana FS, představí svůj program

  Petr Lenfeld, jediný kandidát na děkana fakulty strojní, se představí na shromáždění… číst dále

Veřejnost

Univerzitní mateřská škola „ŠkaTULka“

Technická univerzita v Liberci otevřela vlastní univerzitní školku pro 48 dětí ve věku od 3 let www.msskatulka.cz. Škola se dvěma třídami je přednostně určena pro děti zaměstnanců a studentů TUL. Pro letošní rok je plně obsazena – 46 dětí zaměstnanců univerzity, dva ze širší veřejnosti. Mateřská školka má usnadnit mladým kvalifikovaným lidem návrat z mateřské dovolené na univerzitu. Zaměstnancům TUL univerzita přispívá ze sociálního fondu.

Školné a stravné

Roční školné v mateřské škole pro zaměstnance a studenty univerzity činí 12.000 korun za rok a širší veřejnost 42.000 korun za rok. K tomu je třeba přičíst 1 160 korun měsíčně za stravné.

Vybavení

Mateřská škola má k dispozici dvě dvoupatrová oddělení, školní dvůr a pracuje se na vybudování školní zahrady. Každé oddělení má velkou hernu vybavenou Montessori pomůckami, stolem roční doby, hračkami z přírodních materiálů, funkčními kuchyňkami pro děti, hudebním a výtvarným koutkem, a divadlem. Dále pracovnu pro výtvarné aktivity, péči o domácnost a dítě a stravování. V patře je tělocvična, která se po obědě změní v ložnici dětí.

Program a náplň

Univerzitní školka kombinuje ve svém programu přístupy Montessori i Waldorfské pedagogiky. Cílem je vychovávat v dětech všestranně a harmonicky rozvinutou osobnost, poskytovat jim podněty nejen v oblasti myšlení, ale i v oblasti vůle, oblasti citové a morální a vést je k tvořivosti a touze po vzdělání. Důležité je i sepětí s přírodou, proto u školy brzy vznikne „Dobrodružná zahrada“ připravená pro poznávání přírody, poučení a objevy, hru a fyzickou zdatnost, pracovní a výtvarné činnosti. Součástí Školního vzdělávacího programu jsou i badatelská odpoledne, které mateřská škola chystá ve spolupráci s rodiči a studenty TUL.

Způsob stravování

Stravování v nové mateřské škole se opírá o zásady racionální výživy a je svou podstatou spojeno s vědomím vývojových potřeb dítěte. Škola vytvořila pracovní skupinu, ve které je zástupkyně projektu Skutečně zdravá škola, zástupkyně z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci a školní inspektorka z Libereckého inspektorátu se sídlem v Liberci. Cílem je vařit zdravě bez glutamátů, polotovarů a stresovaných surovin a přitom chutně. Děti se budou podílet na tvorbě svačin, péct, pěstovat bylinky a jiné.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o zaměstnání

Souhlas se zpracováním osobních údajů