Přihlásit
Plánované akce
Absolventi

Klub absolventů - registrace výchozí

 

Technická univerzita v Liberci usiluje o to, aby neztratila kontakt se svými absolventy poté, co ukončí studium. Právě naopak - snaží se s nimi udržovat kontakt, informovat absolventy o plánovaných srazech, přiblížit aktuální dění na univerzitě, seznamovat s možnostmi dalšího vzdělávání na TUL.
Klub absolventů TUL byl založen, aby navázal a udržoval spojení mezi bývalými studenty a univerzitou i mezi absolventy navzájem. Absolvent, který se zaregistruje do klubu absolventů TUL, získá možnost využívat služeb absolventské sítě:

  • vyhledávat ztracené kontakty na kolegy ze svých studií a zanechávat jim vzkazy,
  • získávat aktuální informace o dění na univerzitě,
  • přihlašovat a účastnit se akcí, které pořádá univerzita pro absolventy a partnery TUL,
  • seznamovat se s možnostmi dalšího vzdělávání na TUL,
  • navázat spolupráci s pracovišti a laboratořemi TUL nebo využít platformy Klubu absolventů k profesní spolupráci absolventů navzájem.

Proto se ze všeho nejdříve zaregistrujte do naší absolventské sítě!