Přihlásit

Pracovní materiály

Příští zasedání
Zasedání AS TUL jsou obvykle každé druhé úterý v měsíci. Plánované termíny zasedání jsou: 
17. března 2020, 14. dubna 2020, 12. května 2020 a 9. června 2020.

Do programu nejbližšího zasedání AS TUL budou zařazeny materiály, které budou dodány během pondělí týden před tímto zasedáním, aby bylo možné dodržet zákonnou lhůtu 7 dní pro zpřístupnění materiálů členům akademické obce! Vnitřní předpisy fakult je třeba dodat 14 dní před termínem zasedání, aby mohl AS TUL požádat o stanovisko rektora (v souladu s platnou novelou VŠ zákona).