Přihlásit

Pracovní materiály

Příští zasedání
Zasedání AS TUL jsou obvykle každé druhé úterý v měsíci. Plánované termíny zasedání jsou: 
9. dubna, 14. května, 11. června.

Do programu nejbližšího zasedání AS TUL budou zařazeny materiály, které budou dodány během pondělí týden před tímto zasedáním, aby bylo možné dodržet zákonnou lhůtu 7 dní pro zpřístupnění materiálů členům akademické obce! Vnitřní předpisy fakult je třeba dodat 14 dní před termínem zasedání, aby mohl AS TUL požádat o stanovisko rektora (v souladu s platnou novelou VŠ zákona).