Machines and Equipment Design

Educational goals

Cílem studia je výchova odborníků pro praxi i akademickou sféru, při které budou studentům poskytnuty potřebné znalosti pro konstrukční a inovační činnost v oblasti stavby strojů, zařízení a výrobních linek. Absolvent si osvojí metody konstruování, simulace a experimentální metody oboru a naučí se odborné dovednosti podporující tvůrčí technickou činnost. V průběhu studia získá praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe. Cílem studia je rovněž příprava absolventů na samostatné řešení technických problémů za využití nejnovějších teoretických i praktických poznatků. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílet se na výzkumné činnosti. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech.

Information

Study programme
Machines and Equipment Design (N0715A270019)
Faculty
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Full-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Konstrukce strojů a zařízení programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

More details

Contact: Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D., martin.bilek@tul.cz

Refer to STAG for complete information