Přihlásit

Úvod k projektu G-komplex

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologieVýstavba multifunkčního komplexu byla v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.