Přihlásit

Harmonogram realizace

 

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie

 Přípravná fáze realizace projektu
(1.8.2009 - 30.11.2011)

Tvorba projektové žádosti byla započata v r. 2009. Na přípravě se podílelo vedení TUL, zástupci vybraných fakult, administrativní zaměstnanci ve spolupráci se společností Ernst &Young, s.r.o. a Asistenčním centrem, a.s. Projektová žádost byla podána na MŠMT dne 9. 6. 2010 a schválena Řídícím orgánem 17. 7. 2011. Architektonický návrh byl zpracován Architektonickou kanceláří TUL. Autory objektu (budova G) jsou prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel a Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek. V daném období byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení.


Realizace projektu - výstavba a zprovoznění budovy G
(1.12.2011 - 31.12.2014)

Cílem projektu byla výstavba nového výzkumného, vývojového a výukového centra. V daném období byly zpracovány potřebné projektové dokumentace a vybrán zhotovitel stavby. Výstavba budovy G byla dozorována autorským a technickým dozorem investora a BOZP. Závěrečnou náplní dané fáze bylo uvedení budovy do provozu, včetně přestěhování stávajícho zařízení a pořízení nového vybavení.
Dodatkem k Rozhodnutí ze dne 19.8.2014 bylo období realizace projektu a tedy i této fáze prodlouženo oproti původně plánovanému termínu 31.10.2014 až do 31.12.2014.


Pořízení přístrojového vybavení
(1.7.2014 - 30.11.2014)

Řídicím orgánem OP VaVpI dodatečně poskytnutá možnost využití až 100% úspor ze stavební části projektu (viz. Metodický dopis č. 24), byla v rámci projektu využita k zakoupení dalšího přístrojového vybavení  a software v hodnotě přesahující 13 mil. Kč. Tato etapa realizace projektu tak zahrnovala zejména přípravu výzev/zadávacích dokumentací, realizaci jednotlivých zadávacích/výběrových řízení, podpisy smluv s dodavateli a dodávku pořízeného vybavení (včetně případné instalace).
Toto vybavení, jehož seznam a popis včetně fotografií naleznete na záložce "Přístrojové vybavení" vytvoří podmínky pro další zkvalitnění výuky a výzkumné práce v nově vybudovaných prostorách budovy G.