Přihlásit

Přehled udělovaných cen

Na TUL se udělují tyto ceny:

Ceny děkanů za výjimečné bakalářské a magisterské práce.

Cena rektora za výjimečné bakalářské a magisterské práce se uděluje nejvýše jedna za každou fakultu.

Cena prof. Zelenky, jedna cena se uděluje za mimořádné doktorské a magisterské práce s významným vědeckým přínosem.

Cena hejtmana Libereckého kraje
Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“) při svém studiu na TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj.

Statut Ceny hejmana Libereckého kraje + formulář

Statut Ceny Jiřího Zelenky