Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 1015
« 1 7 8 9 10 11 12 13 26 52 77 102 »
 • Digitální technologie v sociální práci
  • Období: 1. 3. 2013 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: 7AMB13PL047
 • Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
 • Dny soudobé české a německé literatury
  • Období: 1. 1. 2013 - 31. 5. 2013
  • Název programu: CÍL 3 ČR/Sasko
  • Poskytovatel: Euroregion NISA
  • Fakulta: Rektorát TUL
  • Kód projektu: 711112
 • Dobudování a upgrade R1 Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
  • Období: 1. 5. 2016 - 30. 4. 2020
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821
 • Doménové inženýrství ve feroelektrických látkách
 • Doménové jevy ve feroických krystalech
 • Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky
 • Dopravní infrastruktura jako kritický prvek národní infrastruktury z hlediska zabezpečení základních funkcí státu
 • Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem
  • Období: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2020
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta umění a architektury
  • Kód projektu: CZ.02.01/0.0/0.0/16_017/0002681
  • Web projektu: http://www.fua.tul.cz/#skola:projekty-a-granty:vyzvy-op-vvv
 • Dovybavení laboratoře chemie přístrojem pro rtg. fluorescenci
  • Období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Dovybavení Laboratoře sportovní motoriky KTV FP TUL - Dynamometrická deska Kistler Quatro Jump typ 9290AD
  • Období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
« 1 7 8 9 10 11 12 13 26 52 77 102 »