Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 1015
« 1 26 52 77 97 98 99 100 101 102 »
 • Zavedení nových předmětů ve studijním programu "Biomedicínské inženýrství": Metody zpracování dat a obrazu v medicínské praxi a Robotické systmémy 2
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
 • Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku
 • Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje
  • Období: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Fakulta: Rektorát TUL
  • Kód projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001379
 • Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren
 • Zelená technice
 • Zhodnocení softwaru pro administrativu a logistiku kurzů dalšího vzdělávání
  • Období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Centrum dalšího vzdělávání
 • Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
 • Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů
 • Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP
  • Období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Akademická poradna a centrum podpory
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0011
 • Zkvalitnění tvorby rozvrhu univerzity prostřednictvím IS STAG
  • Období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
 • Zlepšování řečového signálu pomocí částečně slepých metod za použití pole mikrofonů
« 1 26 52 77 97 98 99 100 101 102 »