Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 856
« 1 22 23 24 25 26 27 28 44 65 86 »
 • Letní škola mechaniky tekutin
  • Období: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
 • Letní škola s komplexní výukou doktorských a magisterských studentů se zaměřením na technologii zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů
  • Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
 • Letní škola vibromechaniky
  • Období: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
 • Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělání v České republice a v zemích Evropské unie
 • Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí
 • Malí architekti
  • Období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
  • Název programu: Interreg V-A Česká republika-Polsko
  • Poskytovatel: Euroregion NISA
  • Fakulta: Fakulta umění a architektury
  • Kód projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000562
 • Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR
  • Období: 1. 4. 2007 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
  • Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: CG742-015-030
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=CG742-015-030
 • Matematické a numerické modelování proudění v rozvětvení a jejich experimentální ověření
  • Období: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2012
  • Název programu: Standardní projekty (1993-…)
  • Poskytovatel: Grantová agentura ČR
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: GA101/09/1539
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA101/09/1539
 • Matematické modelování migrace a interakce nanočástic
  • Období: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2007
  • Název programu: Informační společnost (Národní program výzkumu) (2004-2009)
  • Poskytovatel: Akademie věd ČR
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: 1ET408040515
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1ET408040515
 • Matematické modelování transportu a reakcí chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách
  • Období: 1. 1. 1996 - 31. 12. 1998
  • Název programu: Standardní projekty (1993-…)
  • Poskytovatel: Grantová agentura ČR
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: GA205/96/0921
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA205/96/0921
 • Matematické modely proudění podzemních vod a transportu rozpuštěných látek pro účely sanace následku těžby uranu v severních Čechách
  • Období: 1. 1. 1993 - 31. 12. 1995
  • Název programu: Standardní projekty (1993-…)
  • Poskytovatel: Grantová agentura ČR
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: GA201/93/0067
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201/93/0067
« 1 22 23 24 25 26 27 28 44 65 86 »