Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 1015
« 1 2 3 4 5 6 7 8 26 52 77 102 »
 • Aplikace vysokorychlostních sítí na Technické univerzitě v Liberci
 • Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů
 • Aplikovaný výzkum modulových jednotek pro návrhy a ověřování technologií čištění důlních vod.
 • Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanofiltry ke zvýšení ochrany osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska
 • Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS
 • Aplikovaný výzkum zaměřený na zvýšení tepelné účinnosti výměníků tepla a provozní ověření v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie
  • Období: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2014
  • Název programu: ALFA
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Fakulta: Fakulta strojní
  • Kód projektu: TA01020231
 • Aplikovaný výzkum zaměřený na zvýšení tepelné účinnosti výměníků tepla a provozní ověření v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie.
 • Asistenční, informační a komunikační služby s podporou vyspělých hlasových technologií
 • Assessment and Mitigation of Nano-enabled Product risk
  • Období: 1. 11. 2013 - 30. 4. 2017
  • Název programu: 7. Rámcový program
  • Poskytovatel: Evropská komise
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: 604387
 • Audiovizuální a počítačová technika v budově G
  • Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
 • Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při povodni jako nový prvek protipovodňové ochrany
« 1 2 3 4 5 6 7 8 26 52 77 102 »