Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 856
« 1 2 3 4 5 6 7 8 22 44 65 86 »
 • Assessment and Mitigation of Nano-enabled Product risk
  • Období: 1. 11. 2013 - 30. 4. 2017
  • Název programu: 7. Rámcový program
  • Poskytovatel: Evropská komise
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: 604387
 • Audiovizuální a počítačová technika v budově G
  • Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát (univerzitní knihovna, koleje a menzy)
 • Automatická segmentace audio signálu v úlohách vytěžování informací z mluvených dokumentů
  • Období: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009
  • Název programu: Postdoktorandské granty (1998-…)
  • Poskytovatel: Grantová agentura ČR
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: GP102/07/P430
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GP102/07/P430
 • Automatická transkripce a indexace přednášek
 • Biometrické signály - jejich snímání, vyhodnocování a přenos ve zdravotnickém a pečovatelském prostředí
 • Blended learning v mechatronice
  • Období: 1. 10. 2010 - 30. 3. 2012
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Krajský úřad Libereckého kraje
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: CZ.1.07/1.1.05/03.0036
  • Web projektu: http://www.vos-sps-jicin.cz/?main=projekty_blended_learning
 • Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice
  • Období: 1. 9. 2012 - 30. 6. 2015
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0139
 • Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu
  • Období: 1. 7. 2014 - 31. 12. 2017
  • Název programu: EUPRO II (2011-2017)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta umění a architektury
  • Kód projektu: LE14012
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LE14012
 • Budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra
  • Období: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta umění a architektury
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0021
  • Web projektu: http://www.ex-centric.eu/
 • Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku
  • Období: 1. 3. 2006 - 31. 12. 2011
  • Název programu: Centra základního výzkumu (2005-2011)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: LC06024
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LC06024
 • Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
  • Období: 1. 3. 2012 - 31. 12. 2017
  • Název programu: CENTRA KOMPETENCE
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: TE01020020
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TE01020020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 22 44 65 86 »