Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 1015
« 1 26 47 48 49 50 51 52 53 77 102 »
 • Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání
 • Podpora participace významných zahraničních a předních tuzemských vyučujících na doktorském studiu
  • Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ekonomická fakulta
 • Podpora participace významných zahraničních akademických pracovníků na výuce EF TUL
  • Období: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ekonomická fakulta
 • Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání
  • Období: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
 • Podpora přípravy mezinárodního studijního programu v oboru návrhu a diagnostiky obvodů
  • Období: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Podpora rozvíjení informatického myšlení
  • Období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
  • Web projektu: https://www.tul.cz/projekty/projekty-op-vvv/prim
 • Podpora rozvoje digitální gramotnosti
  • Období: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2020
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
  • Web projektu: https://www.tul.cz/projekty/projekty-op-vvv/digitalni-gramotnost  
 • Podpora rozvoje studijního prostředí na TUL
  • Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2019
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Fakulta textilní, Ekonomická fakulta, Fakulta umění a architektury, Fakulta zdravotnických studií
  • Kód projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008541
 • Podpora spolupráce TUL – FMIMS s podnikatelskou sférou regionu
  • Období: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Podpora studentů pocházejících ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace
  • Období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
 • Podpora studentů ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace
  • Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta textilní, Fakulta strojní
« 1 26 47 48 49 50 51 52 53 77 102 »