Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 1015
« 1 26 52 59 60 61 62 63 64 65 77 102 »
 • Regenerace vrtů - nové postupy cílené regenerace, monitoringu regenerace a preventivních systémů diagnózy stavu vrtů
 • Regenerace vrtů – vývoj nástrojů pro vyhodnocení stavu a následného využití jímacích objektů
  • Období: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2016
  • Název programu: ALFA
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: TA03020290
 • Regionalismus versus globalizace v podmínkách ekonomických subjektů Euroregionu NISA
 • Regionální analýza extrémních srážkových událostí založená na L-momentech
 • Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit
 • Regionální kontaktní organizace Liberec
 • Regionální kontaktní organizace Liberec - kontakt pro Evropský výzkumný prostor
 • Regionální kontaktní organizace Liberec – kontakt pro Evropský výzkumný prostor III
 • Regionální kontaktní organizace Liberec-II
 • Regionální podnikání jako příklad dobré praxe - společné workshopy studentů
  • Období: 1. 7. 2017 - 30. 4. 2018
  • Název programu: Interreg V-A Česká republika-Polsko
  • Poskytovatel: Euroregion NISA
  • Fakulta: Ekonomická fakulta
  • Kód projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001030
 • RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury
« 1 26 52 59 60 61 62 63 64 65 77 102 »