Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 856
« 1 22 44 60 61 62 63 64 65 66 86 »
 • Strukturní a materiálové modelování textilních kompozitů na bázi polysiloxanové matrice
 • Studijní opory pro předměty teoretického základu studijního programu Ošetřovatelství
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav zdravotnických studií
 • Studium elektromechanických vlastností látek a jejich využití ve vědě a technice
  • Období: 1. 7. 1996 - 31. 12. 2000
  • Název programu: Posílení výzkumu na vysokých školách (1996-2000)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: VS96006
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VS96006
 • Studium mechanismů vZVI migrace a reaktivity ve stejnosměrném elektrickém poli
  • Období: 1. 4. 2014 - 31. 12. 2016
  • Název programu: KONTAKT II (2011-2017)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: LH14067
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LH14067
 • Studium nanovlákenných materiálů a jejich použití pro karbonizaci a přípravu kompozitních materiálů
 • Studium nových nízkoteplotních plazmatických zdrojů pracujících za atmosférického tlaku z hlediska jejich využití pro depozice tenkých vrstev
 • Studium plazmově modifikovaných polyolefinů a jejich vlastností z hlediska jejich využití jako antikorozních povlaků
 • Studium spektroskopických a strukturních vlastností feroelektrických tenkých vrstev
  • Období: 1. 1. 1999 - 31. 12. 2001
  • Název programu: Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)
  • Poskytovatel: Akademie věd ČR
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: IAA1010918
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=IAA1010918
 • Studium tvorby, mechanických vlastností a biokompatibility tenkých uhlíkových vrstev
 • Studium vlivu typu výboje na vlastnosti deponovaných vrstev
  • Období: 1. 6. 2000 - 31. 3. 2005
  • Název programu: COST (1993-2012)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: OC 527.60
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=OC 527.60
 • Studium vlivu typu výboje na vlastnosti deponovaných vrstev
  • Období: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
  • Název programu: Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu) (2001-2009)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
  • Kód projektu: 1P05OC017
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1P05OC017
« 1 22 44 60 61 62 63 64 65 66 86 »