Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 856
« 1 22 44 62 63 64 65 66 67 68 86 »
 • Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci
  • Období: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2014
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0059
 • Systém pro monitorování bezpeční pacienta
  • Období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav zdravotnických studií
 • Systém pro monitorování kvalit spánku a diagnostiku spánkových poruch
  • Období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav zdravotnických studií
 • Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu
  • Období: 1. 11. 2011 - 31. 10. 2014
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0037
  • Web projektu: http://profily.vsb.cz/nov92/projekty-spoluresitel?detail=17232
 • Systemizace procesů TUL
  • Období: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát (univerzitní knihovna, koleje a menzy)
 • Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a VŠ v oblasti VaV
  • Období: 1. 11. 2009 - 31. 10. 2012
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0024
  • Web projektu: http://www.fpvs.cz/vav
 • Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti odborných studentských praxí
  • Období: 3. 5. 2011 - 30. 4. 2014
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
  • Kód projektu: CZ. 1.07/2.4.00/17.0108
  • Web projektu: http://www.studentske-praxe.cz/
 • Systémy úsporného liniového osvitu
 • Sztuka Designu
  • Období: 1. 12. 2010 - 31. 10. 2011
  • Název programu: CÍL 3 ČR/PL
  • Poskytovatel: Euroregion NISA
  • Fakulta: Fakulta textilní
  • Kód projektu: 10.02004
 • Šíření a pohlcování zvuku ve vrstvách z nanovláken
 • Školení studentů a zaměstnanců TUL v základech první pomoci a resuscitaci (návaznost na projekt z roku 2014)
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav zdravotnických studií
« 1 22 44 62 63 64 65 66 67 68 86 »