Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 1015
« 1 26 52 62 63 64 65 66 67 68 77 102 »
 • Rozvoj celoživotního vzdělávání - organizační zajištění Univerzity třetího věku, rozvoj vnitřní jazykové školy, posílení zájmu o CŽV
  • Období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Centrum dalšího vzdělávání
 • Rozvoj deformace a mezní stavy tenkých plechů při vyšších deformačních rychlostech
 • Rozvoj doktorských studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci
 • Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání
 • Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby
 • Rozvoj individuálních schopností studentů doktorského studijního programu technicky zaměřených fakult Technické Univerzity.
  • Období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta textilní
 • Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
 • Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců TUL v angličtině
  • Období: 1. 9. 2010 - 30. 9. 2013
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Centrum dalšího vzdělávání
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0098
  • Web projektu: http://www.cdv.tul.cz/mod/resource/view.php?id=52&page=5
 • Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO
  • Období: 1. 10. 2009 - 30. 6. 2012
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ekonomická fakulta
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0109
  • Web projektu: https://www.munro.cz/
 • Rozvoj Laboratoře metamateriálů
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
 • Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
  • Období: 1. 6. 2017 - 31. 12. 2022
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
  • Kód projektu: CZ 02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329
« 1 26 52 62 63 64 65 66 67 68 77 102 »