Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 1015
« 1 26 52 63 64 65 66 67 68 69 77 102 »
 • Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0
  • Období: 1. 6. 2017 - 31. 12. 2022
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
  • Kód projektu: CZ 02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329
 • Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství
  • Období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Krajský úřad Libereckého kraje
  • Fakulta: Fakulta strojní
  • Kód projektu: CZ.1.07/3.2.01/03.0001
 • Rozvoj pracoviště pro přípravu na internetu dostupných multimediálních forem přednášek a dalších výukových materiálů na UZS
  • Období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav zdravotnických studií
 • Rozvoj přeshraniční akademické sítě pro podporu vzniku podniků
  • Období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
  • Název programu: Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020
  • Poskytovatel: Saská rozvojová banka – dotační banka (SAB)
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  • Kód projektu: 100320846
 • Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci
 • Rozvoj spolupráce se sítí základních a středních škol Libereckého kraje s cílem zvyšovat kvalitu přípravy studujících učitelství na jejich budoucí povolání
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Rozvoj technologie a výroba jednodílných GFRP lopatek pro větrné elektrárny
 • Rozvoj U3V na českých vysokých školách
  • Období: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Centrum dalšího vzdělávání
 • Rozvoj univerzity volného času
  • Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Centrum dalšího vzdělávání
 • Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci
 • Rozvoj výukových prostředků učeben FM
  • Období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
« 1 26 52 63 64 65 66 67 68 69 77 102 »