Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 1015
« 1 26 52 67 68 69 70 71 72 73 77 102 »
 • Sociologický průzkum zaměřený na zjištění preferencí zájmu o studium na TUL
  • Období: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
 • Software pro hodnocení šíření radionuklidů na rozhraní geosféra - biosféra a dopadů na člověka
 • Software pro komplexní a stochastické hydrogeologické modely
 • Softwarové nástroje pro simulaci a analýzu procesů v geosféře
 • Softwarové nástroje pro výpočet a analýzu polí v piezoelektrických měničích a jejich optimalizaci
 • Softwarové nástroje pro výpočty, analýzu a řízení procesů v porézním prostředí při proudění ovlivněném nehomogenní hustotou roztoku
 • Softwarový prostředek pro analýzu a řízení sanačních procesů in situ ovlivněných převážně chemickými reakcemi
 • Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny
 • Soutěž SVOČ
  • Období: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát TUL
 • Speciální anorganická vlákna a délkové kompozity z nich
 • Speciální ošacení a textilní výrobky vysokých užitných vlastností na bázi nové generace inteligentních materiálů, které zvýší efektivitu zdravotní a sociální péče o seniory.
« 1 26 52 67 68 69 70 71 72 73 77 102 »