Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 856
« 1 22 44 65 80 81 82 83 84 85 86 »
 • Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech
  • Období: 1. 3. 2014 - 30. 6. 2015
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0011
 • Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci
  • Období: 1. 12. 2016 - 30. 11. 2019
  • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249
 • Waveletové adaptivní metody se stabilními bázemi
  • Období: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011
  • Název programu: Postdoktorandské granty (1998-…)
  • Poskytovatel: Grantová agentura ČR
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: GP201/09/P641
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GP201/09/P641
 • Za školou
  • Období: 1. 4. 2012 - 30. 3. 2015
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Krajský úřad Libereckého kraje
  • Fakulta: Fakulta strojní
  • Kód projektu: CZ.1.07/1.1.22/01.0001
 • Zahájení a realizace mezinárodní partnerské spolupráce s kanadskou Conestoga College Institute of Technology a podpora vzájemné mobility studentů této univerztiy a EF TUL
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ekonomická fakulta
 • Zahájení Univerzity volného času
  • Období: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Centrum dalšího vzdělávání
 • Zahraniční odborníci na FM
  • Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Zajištění programu studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) na technických fakultách Technické Univerzity.
  • Období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta textilní
 • Zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické obory
  • Období: 1. 7. 2000 - 31. 12. 2003
  • Název programu: Informační zdroje pro výzkum a vývoj (2000-2003)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát (univerzitní knihovna, koleje a menzy)
  • Kód projektu: LI002016
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LI002016
 • Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií
 • Základy výživy jako prevence civilizačních nemocí
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav zdravotnických studií
« 1 22 44 65 80 81 82 83 84 85 86 »