Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Databáze projektů TUL

Počet zobrazených projektů: 856
« 1 22 44 65 81 82 83 84 85 86 »
 • Základy výživy jako prevence civilizačních nemocí
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav zdravotnických studií
 • Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce
  • Období: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2014
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0086
 • Zařízení pro přípravu nanovláken z tavenin polymerů
 • Zastoupení českých vědců v řídících orgánech Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS)
  • Období: 21. 3. 2013 - 31. 12. 2015
  • Název programu: INGO II (2011-2017)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: LG13056
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LG13056
 • Zavedení a využívání marketingových prostředků pro prezentace TUL
  • Období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Rektorát (univerzitní knihovna, koleje a menzy)
 • Zavedení metod molekulární biologie do programu laboratoří MTI
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta textilní
 • Zavedení metodiky fullcost na Technické univerzitě v Liberci
  • Období: 1. 7. 2011 - 31. 1. 2013
  • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Ekonomická fakulta
  • Kód projektu: CZ.1.07/2.4.00/16.0010
 • Zavedení nových předmětů ve studijním programu "Biomedicínské inženýrství": Metody zpracování dat a obrazu v medicínské praxi a Robotické systmémy 2
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
  • Název programu: Rozvojové programy
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Fakulta: Fakulta strojní
 • Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje
  • Období: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Fakulta: Rektorát (univerzitní knihovna, koleje a menzy)
  • Kód projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001379
 • Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren
  • Období: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017
  • Název programu: EPSILON
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Fakulta: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  • Kód projektu: TH01020982
  • Web projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TH01020982
 • Zelená technice
« 1 22 44 65 81 82 83 84 85 86 »