Přihlásit
Projekty TUL

Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2014

Závěrečné zprávy rozvojových projektů MŠMT za rok 2014

Společný ateliér kreativního a technického textilu TECHTEXTIL
 1. 12094 ˆ 4.5.2015

Audiovizuální a počítačová technika v budově G
 1. 12160 ˆ 25.6.2015

Podpora mobility studentů EF TUL pro absolvování 3. ročníku studia na University of Huddersfield Bussines School
 1. 12144 ˆ 25.6.2015

Výměna studentů v SHINSU university Japan
 1. 12143 ˆ 25.6.2015

Podpora participace významných zahraničních a předních tuzemských vyučujiících na doktorském studiu
 1. 12142 ˆ 4.5.2015

Uspořádání mezinárodní vědecké konference s univerzitou DEEMED Pune India
 1. 12141 ˆ 4.5.2015

Mobility zaměstnanců za účelem vytvoření sítě spolupráce FS TUL se zahraničními univerzitami
 1. 12140 ˆ 4.5.2015

Výměnné pobyty s US vysokými školami
 1. 12139 ˆ 4.5.2015

Fond mobilit TUL
 1. 12138 ˆ 4.5.2015

International Staff Week
 1. 12137 ˆ 4.5.2015

Propagace studijních oborů FS TUL v cizině
 1. 12136 ˆ 4.5.2015

Podpora a propagace studia na TUL pro studenty rozvojových zemí a ze zemí procházejících procesem společenské a ekonomické transformace
 1. 12135 ˆ 4.5.2015

Podpora studijních oborů FT TUL
 1. 12134 ˆ 4.5.2015

Podpora studijních oborů ÚZS TUL
 1. 12133 ˆ 4.5.2015

Podpora mobilit přijíždějících a vyjíždějících studentů a zaměstnanců ÚZS
 1. 12145 ˆ 4.5.2015

TUL jako významný partner v rámci mezinárodního vzdělávacího prostoru - posílení stávající spolupráce s kanadskými a americkými partnerskými univerzitami
 1. 12146 ˆ 4.5.2015

Podpora vytváření mezinárodního prostředí na FP TUL hostováním významných zahraničních odborníků
 1. 12147 ˆ 4.5.2015

Centrum pro podporu transferu technologií (CTT)
 1. 12159 ˆ 4.5.2015

Školení zaměstnanců TUL v základech první pomoci a resuscitaci
 1. 12158 ˆ 4.5.2015

Realizace celoživotního vzdělávání absolventů ÚZS TUL pracovníků nelékařských profesí
 1. 12157 ˆ 4.5.2015

Kineziologie v ošetřovatelské péči
 1. 12156 ˆ 4.5.2015

Příprava a komercializace manažerských kurzů
 1. 12155 ˆ 4.5.2015

Rozvoj univerzity volného času
 1. 12154 ˆ 4.5.2015

Další rozvoj a realizace U3V
 1. 12153 ˆ 4.5.2015

Dětský koutek TUL
 1. 12152 ˆ 4.5.2015

Organizační zajištění činnosti Univerzity Nisa, podpora činnosti prezidia
 1. 12151 ˆ 4.5.2015

Vytvoření denního klubu pro zahraniční a české studenty v rekonstruovaných prostorách budovy E2 - 2. etapa
 1. 12150 ˆ 4.5.2015

Přijímání zahraničních akademických pracovníků na pracoviště FS (mimo EU a ESVO)
 1. 12149 ˆ 4.5.2015

Zahraniční odborníci na FM
 1. 12148 ˆ 4.5.2015

Realizace marketingové strategie TUL směrem k cílové skupině zájemců o studium v ČR a v zahraničí
 1. 12132 ˆ 4.5.2015

Aktivní evidence absolventů
 1. 12131 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětu Vzorování textilií
 1. 12115 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětu Kompozity s textilní výztuží pro zahraniční studenty (ERASMUS) a doktorandy
 1. 12114 ˆ 4.5.2015

Nový předmět DATAMINING na FM
 1. 12113 ˆ 4.5.2015

Příprava předmětu Spotřebitelsky orientované chování textilií pro návrháře
 1. 12112 ˆ 4.5.2015

Návrh aplikace v léčbě rány a prevence infekcí
 1. 12111 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětů Ošetřovatelská péče v akutních a kritických stavech 1, 2 a 3
 1. 12110 ˆ 4.5.2015

Individuální růst a kariérní rozvoj mladých akademiků
 1. 12108 ˆ 4.5.2015

Podpora kvalifikačního rozvoje a růstu akademických pracovníků
 1. 12107 ˆ 4.5.2015

Laboratoř jednotky intenzivní péče
 1. 12104 ˆ 4.5.2015

Inovace laboratoře statistických a kvantitativních metod na EF TUL
 1. 12103 ˆ 4.5.2015

Letní škola s komplexní výukou doktorských a magisterských studentů se zaměřením na technologii zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů
 1. 12102 ˆ 4.5.2015

Obor technická výchova na základních školách Libereckého kraje
 1. 12101 ˆ 4.5.2015

Realizace akreditovaného kurzu vysokoškolské pedagogiky
 1. 12100 ˆ 4.5.2015

Umění gastronomie
 1. 12116 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětu Metody užívané v logistice vytvořením softwarových aplikací
 1. 12117 ˆ 4.5.2015

Mobilní galerie v budově A
 1. 12118 ˆ 4.5.2015

Supervizoři pro praxi
 1. 12130 ˆ 4.5.2015

Podpora studentů ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace
 1. 12129 ˆ 4.5.2015

Jak nevyhořet - prevence syndromu vyhoření v praxi
 1. 12128 ˆ 4.5.2015

Inovace výukových prostředků informatických učeben FM
 1. 12127 ˆ 4.5.2015

Kvalitní vzdělávací média-úspěšnější absolvent-Pokračování projektu ALS s důrazem na udržitelnost zejména pořizování záznamů přednášek a další vývoj portálu ALS
 1. 12126 ˆ 4.5.2015

Odborná pedagogická praxe pro budoucí učitele
 1. 12125 ˆ 4.5.2015

Podpora a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků
 1. 12124 ˆ 30.3.2015

Vyhledávání talentovaných studentů
 1. 12123 ˆ 4.5.2015

Inovace optických úloh na KFY
 1. 12122 ˆ 4.5.2015

Odborný přínos nových poznatků zpracovatelnosti a vlastností kompozitů s uhlíkovými nanotrubicemi do doktorských studijních programů
 1. 12121 ˆ 4.5.2015

Inovace předmětu Textile engineering
 1. 12120 ˆ 4.5.2015

Inovace propedeutiky v oblasti sociologie pro obor Humanitní vědy
 1. 12119 ˆ 4.5.2015

Podpora činnosti vědecké redakce, podpora vydávání odborných knih
 1. 12105 ˆ 4.5.2015

Organizační a informační zabezpečení ECTS
 1. 12106 ˆ 4.5.2015

Modularizace výuky přírodovědných předmětů na TUL
 1. 12109 ˆ 4.5.2015