Přihlásit
Projekty TUL

Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2015

Závěrečné zprávy rozvojových projektů MŠMT za rok 2015

Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ - koordinátor - České vysoké učení technické v Praze

Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb. - koordinátor - Masarykova univerzita

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách - koordinátor - Technická univerzita v Liberci

Integrace vysokoškolské technické a umělecké kreativity pro vývoj a inovaci technického textilu - koordinátor - Technická univerzita v Liberci

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů - koordinátor - Univerzita Karlova