Přihlásit
Projekty TUL

Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2019

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2019

Rozvoj mobilní platformy pro podporu elektronizace studijní agendy v IS/STAG
 1. Závěrečná zpráva ˆ 30.3.2020
 2. Prezentace ˆ 21.4.2020

Intercultural and international networking (3uni interNET)
 1. Závěrečná zpráva ˆ 20.4.2020

Popularizace spektra IT oborů
 1. Závěrečná zpráva ˆ 20.4.2020
 2. Prezentace ˆ 21.4.2020

Externí evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol v roce 2019
 1. Závěrečná zpráva ˆ 21.4.2020
 2. Prezentace ˆ 21.4.2020

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě
 1. Závěrečná zpráva ˆ 5.5.2020
 2. Prezentace ˆ 5.5.2020

Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas
 1. Závěrečná zpráva ˆ 20.4.2020

Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností
 1. Závěrečná zpráva ˆ 5.5.2020
 2. Prezentace ˆ 5.5.2020

Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)
 1. Závěrečná zpráva ˆ 20.4.2020
 2. Prezentace ˆ 20.4.2020

Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol
 1. Závěrečná zpráva ˆ 5.5.2020
 2. Prezentace ˆ 5.5.2020

KPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!
 1. Závěrečná zpráva ˆ 5.5.2020
 2. Prezentace ˆ 5.5.2020

Úplná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu za rok 2019

Úplná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu za rok 2019

Prezentace - podle interních čísel uvedených v Závěrečné zprávě Institucionálního plánu TUL za rok 2019

PREZENTACE
 1. 12473 ˆ 22.4.2020
 2. 12474 ˆ 22.4.2020
 3. 12475 ˆ 22.4.2020
 4. 12476 ˆ 22.4.2020
 5. 12477 ˆ 22.4.2020
 6. 12479 ˆ 22.4.2020
 7. 12480 ˆ 22.4.2020
 8. 12451 ˆ 22.4.2020
 9. 12452 ˆ 22.4.2020
 10. 12457 ˆ 22.4.2020
 11. 12458 ˆ 22.4.2020
 12. 12459 ˆ 22.4.2020
 13. 12460 ˆ 22.4.2020
 14. 12461 ˆ 22.4.2020
 15. 12462 ˆ 22.4.2020
 16. 12465 ˆ 22.4.2020
 17. 12453 ˆ 22.4.2020
 18. 12456 ˆ 22.4.2020
 19. 12466 ˆ 22.4.2020
 20. 12467 ˆ 22.4.2020
 21. 12468 ˆ 22.4.2020
 22. 12469 ˆ 22.4.2020
 23. 12470 ˆ 22.4.2020
 24. 12471 ˆ 22.4.2020
 25. 12472 ˆ 22.4.2020