Přihlásit
Projekty TUL

Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2020

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2020

Intercultural and international networking II (3uni interNET II)

Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 – 2030

Posilování regionálního působení VŠ v oblasti spolupráce s potenciálními zaměstnavateli studentů/absolventů

Popularizace spektra IT oborů

Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Posílení a rozvoj funkční komunikativní platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami