Přihlásit

Dokumenty ke stažení

Statut Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci

Statut Technické univerzity v Liberci

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Technické univerzity v Liberci

Metodika sebehodnocení fakult a ústavů Technické univerzity v Liberci

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Technické univerzity v Liberci

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016 - 2020

Plán realizace strategického záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2019

Strategický plán rozvoje Technické univerzity v Liberci