Přihlásit

Složení Rady pro vnitřní hodnocení

Jméno člena Na návrh  Vědní oblasti a role
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. ze zákona 111/1998 Sb. předseda (rektor TUL)
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček ze zákona 111/1998 Sb. místopředseda (profesor TUL)
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. ze zákona 111/1998 Sb. člen (předseda AS TUL)
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. VR TUL člen (umění a architektura)
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. rektor člen (ekonomické vědy)
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. rektor člen (technické vědy)
prof. Ing. Jiří Militký, CSc.       AS TUL člen (textilní vědy a materiály)
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. rektor člen (strojírenství a technologie)
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. AS TUL člen (přírodovědné a humanitní vědy)
Mgr. Čeněk Jirsák AS TUL člen (student)