Přihlásit

Složení Rady pro vnitřní hodnocení

Jméno Na návrh  Vědní oblasti a role
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. ze zákona předseda (rektor TUL)
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček ze zákona místopředseda (profesor TUL)
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. ze zákona       člen (předseda AS TUL)
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. VR TUL člen (umění a architektura)
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. rektor člen (ekonomické vědy)
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. rektor člen (technické vědy)
prof. Ing. Jiří Militký, CSc.       AS TUL člen (textilní vědy a materiály)
prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. VR TUL člen (mechatronika a informatika)
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. AS TUL člen (přírodovědné a humanitní vědy)
prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. rektor člen (strojírenství a technologie)
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. VR TUL člen (lékařské zdravotnické obory)
Mgr. Čeněk Jirsák AS TUL člen (student)