Přihlásit

Kontakty

řešitel projektu  Ing. Miloš Hernych  485 353 288
projektový manažer  PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc.  485 353 663
finanční manažer  Ing. Lenka Štibrányiová, Ph.D.  485 353 074
   Ing. Marie Knoppová  485 353 071
personální manažer    
manažer KA2  doc. Ing. Libor Tůma, CSc.  485 353 286
manažer KA3  Ing. Miloš Hernych  485 353 288
manažer KA4  Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.  485 352 203
manažer KA5  PhDr. Lucie Koutková, Ph.D.  485 353 927
manažer KA6  Mgr. Iveta Pospíšilová  485 353 056
manažer KA7  Ing. Bc. Jiří Primas, Ph.D.  
manažer KA8 prof. Dr. Ing. Pavel Němeček  485 353 033
manažer KA9  Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.  485 352 344