Přihlásit

Mapa stránek

 1. www.tul.cz/
  1. tul
  2. Dodatek k diplomu
  3. ECTS Label
  4. Uchazeči o studium
   1. O univerzitě
   2. Studijní programy
   3. Přijímací řízení
   4. Elektronická přihláška
   5. Dny otevřených dveří
   6. Kontakty na studijní oddělení
   7. Poplatky spojené se studiem
   8. Uznávání zahraničního VŠ vzdělání
   9. Uchazeči s handicapem
   10. Stipendia pro sociálně znevýhodněné studenty středních škol
   11. Univerzita NISA
   12. Centrum dalšího vzdělávání
   13. Dětská univerzita
   14. Ubytování a stravování
   15. Sport a volný čas
  5. Studenti
   1. O univerzitě
    1. Organizační schéma TUL
    2. Orgány TUL
    3. Sídlo, přehled budov
    4. Kontakty
    5. Vědecká rada
    6. Správní rada
   2. Studijní programy
   3. Harmonogram výuky
   4. Kontakty na studijní oddělení
   5. Poplatky spojené se studiem
   6. Erasmus+ a mezinárodní mobility
    1. Erasmus+
    2. Evidenční list pro vyjíždějící studenty
    3. Registration for Outgoing Students
    4. Letní školy
    5. Soutěž Erasmus+
    6. Absolventské stáže v programu Erasmus+
    7. How to apply for the Erasmus+ alumni internships?
   7. IS STAG
   8. Firemní praxe a témata
   9. Koleje a ubytování
    1. UNIHOTEL
   10. Sport a volný čas
    1. Víkendy a volný čas
   11. Zdravotnické služby na TUL
   12. Podpora a služby studentům
   13. Mateřská školka TUL
   14. Univerzitní knihovna
   15. Liane
  6. Věda a výzkum
   1. Centrum pro podporu transferu technologií
   2. Významné výsledky ve vědě a výzkumu
   3. Euraxess - researchers in motion
   4. Studentská grantová soutěž
   5. Grantové programy
   6. Podpora publikací v angličtině
  7. Projekty
   1. Databáze projektů TUL
   2. Projekty OP VVV
    1. RoLiZ
    2. Vi4.0
    3. HyHi
    4. PRIM
    5. Digitální gramotnost
   3. Výsledky řešení rozvojových projektů
    1. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2018
    2. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2017
    3. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2016
    4. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2015
    5. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2014
   4. Dotační program
  8. Veřejnost a média
   1. O univerzitě
    1. Organizační schéma TUL
    2. Orgány TUL
    3. Sídlo, přehled budov
    4. Kontakty
   2. Tiskové zprávy
   3. Univerzitní online zpravodaj T-UNI
   4. Publikace o TUL
   5. Mezinárodní spolupráce
    1. Zahraniční oddělení a Erasmus+ kontakty
    2. Ranking, akreditace a členství v mezinárodních organizacích
    3. Mezinárodní studijní programy
    4. Zahraniční oddělení - nabídky
    5. Erasmus+
    6. Zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy v anglickém znění
    7. Mobilitní program TUL - pobyty na partnerských školách
    8. Mobilitní program TUL - letní školy v zahraničí
    9. International Day
    10. Akademické koordinační středisko v ERN (ACC)
    11. Univerzita NISA
   6. Centrum dalšího vzdělávání
   7. Dětská univerzita
   8. Zdravotnické služby na TUL
   9. Univerzitní mateřská škola „ŠkaTULka“
   10. Univerzitní knihovna
   11. Menza TUL pro veřejnost
   12. UNIHOTEL
   13. Další služby
    1. Pronájmy poslucháren a tělocvičen
   14. Podklady pro Akreditační komisi
  9. Úřední deska
   1. Úřední deska TUL
    1. Harmonogram výuky
    2. Přijímací řízení
    3. Náhradní doručování
    4. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
    5. Výběrová řízení, volná místa
    6. Výroční zprávy
    7. Dlouhodobé záměry a aktualizace
    8. Instituciální rozvojový plán
    9. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality TUL
   2. Vnitřní předpisy TUL
   3. Vybrané vnitřní normy TUL
   4. Další strategické dokumenty TUL
   5. Úřední desky fakult a ústavů
   6. Veřejné zakázky
   7. Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.
   8. Informace zveřejňované podle vyhlášky 259/2012 Sb.
   9. Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů
  10. Intranet studenti
   1. Legislativa
    1. Vnitřní předpisy a směrnice TUL
    2. Vybrané zákony a předpisy
    3. Harmonogram výuky
    4. Předzápis
    5. Informační systém STAG
    6. Ubytovací stipendium
    7. Sociální stipendium
    8. Stipendijní fond Nadace Preciosa
    9. Cena MATLAB za nejlepší BP a DP
    10. Přehled udělovaných cen
    11. Fond mobilit TUL
    12. ERASMUS+
    13. Závěrečné práce
    14. Studentská grantová soutěž
    15. Elektronické studijní materiály
    16. Nabídky zaměstnání
    17. Prodejna skript
    18. Nabídky kurzů a seminářů
    19. Liane
    20. Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání
    21. Šablony na prezentace
    22. Studijní a zkušební řád
   2. Identifikační průkazy
    1. Základní informace
    2. Identifikační průkazy
    3. Administrace průkazů
  11. Intranet zaměstnanci
  12. Kde nás najdete
  13. Rektorát
  14. Fakulta strojní
  15. Fakulta textilní
  16. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  17. Ekonomická fakulta
  18. Fakulta umění a architektury
  19. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  20. Fakulta zdravotnických studií
  21. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  22. Absolventi
   1. O univerzitě
    1. Kontakty na fakulty
   2. Klub absolventů - registrace
    1. Aktivity pro absolventy
    2. Vyhledávání absolventů
    3. Upomínkové předměty
   3. Novinky na TUL
   4. Centrum dalšího vzdělávání
  23. Univerzita NISA
   1. Reference absolventů
   2. Proč studovat anglicky?
   3. Proč studovat v zahraničí?
   4. Student life at Neisse University
   5. FAQ
   6. Přihláška
   7. Kontakty
   8. Dobrodružné zahraniční studium
  24. G-komplex
   1. Základní informace o projektu
   2. Harmonogram realizace
   3. Veřejné zakázky
   4. Přístrojové vybavení
   5. Fotogalerie
   6. Napsali o nás
   7. Kontakty
  25. Akademický senát
   1. Zápisy z jednání
   2. Zápisy a usnesení z předchozích let
   3. Pracovní materiály
    1. 2019
    2. 2018
    3. 2017
    4. 2016
  26. Partneři TUL
  27. Projekty OP ŽP
  28. RoLiZ
   1. KA1 - Řízení projektu
   2. KA2 - Zkvalitnění vzdělávací činnosti
    1. Plánované kurzy
   3. KA3 - Tvorba a modernizace studijních programů
   4. KA4 - Monitoring trhu práce, vazby na absolventy
   5. KA5 - Internacionalizace
   6. KA6 - Dostupnost poradenských a asistenčních služeb
   7. KA7 - Adaptace studijního prostředí
   8. KA8 - Systém kvality
   9. KA9 - Efektivní principy řízení
   10. Kontakty
   11. Novinky
  29. Vi4.0
   1. Klíčová aktivita č. 1 - Řízení projektu
   2. Klíčová aktivita č. 2 - Výstavba moderních laboratorních a výukových prostor
   3. Klíčová aktivita č. 3 - Materiálně-technické vybavení
   4. Galerie
  30. Rada pro vnitřní hodnocení
   1. Složení Rady pro vnitřní hodnocení
   2. Zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
   3. Dokumenty ke stažení
  31. International Day
  32. Akreditační spisy TUL
  33. Promovideo