Přihlásit
Uchazeči

Uchazeči o studium

Technická univerzita v Liberci nabízí studijní programy budoucím odborníkům v oblastech strojírenství, textilního průmyslu, ekonomie, učitelství, mechatroniky, umění a architektury a zdravotnictví.

Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Na Technické univerzitě v Liberci je také uskutečňován nemalý počet programů dalšího celoživotního vzdělávání, zpravidla pod záštitou Centra dalšího vzdělávání.

Při studiu je uplatňován evropský kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), absolventi získávají dvojjazyčný dodatek k diplomu (Diploma Supplement).

Zkus to s TUL, budeš cool!