Přihlásit
Uchazeči

Doktorské studijní programy TUL

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA – STUDIJNÍ PROGRAM P 3942 NANOTECHNOLOGIE STUDIJNÍ OBOR 3942V001 Nanotechnologie

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákonem o vysokých školách) vyhlašuje rektor Technické univerzity v Liberci přijímací řízení do doktorského studijního programu P 3942 NANOTECHNOLOGIE studijního oboru 3942V001 NANOTECHNOLOGIE

Termín podání přihlášek: 18. 6. 2018

Termín přijímacího řízení: 21. 6. 2018

Formulář přihlášky do doktorského studijního programu naleznete na: http://www.tul.cz/uchazeci-o-studium/elektronicka-prihlaska

Přihlášku v elektronické podobě je nutné vytisknout, podepsat a zaslat spolu s následujícími dokumenty na adresu uvedenou níže:

  • Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (bankovní převod) na účet TUL,
  • strukturovaný životopis s uvedením publikací uchazeče,
  • uchazeči o studium jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání,
  • uchazeči ze zahraničí jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání (nostrifikaci),
  • motivační dopis (v rozsahu cca jedné strany),
  • doklad o úrovni jazykových znalostí (nepovinná příloha).

Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Studentská 2, 461 17 Liberec 1

Pozvánka k přijímacímu řízení bude zaslána emailem.

Podmínky přijímacího řízení_Nanotechnologie
Výzkumné směry v doktorském studijním programu Nanotechnologie v akademickém roce 2017/2018