Informační technologie

Charakteristika studijního programu

V rámci studia oboru „Informační technologie“ se studenti seznámí s teorií, technologiemi a postupy používanými ve výpočetní a komunikační technice. Studenti se mají naučit vyvíjet prostředky číslicového zpravování informací a to jak softwarové tak hardwarové. V povinných předmětech si studenti rozšíří znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti programovacích technik, návrhu hardwarových komponent číslicových systémů, práce s počítačovými sítěmi a zpracování signálů. Nabídka volitelných předmětů umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické a aplikační oblasti. Absolventi se uplatní při výzkumu, vývoji a konstrukci nejrůznějších výpočetních prostředků a komunikačních technologií a dále v oblasti sofistikovaného zpracování signálů. Díky kvalitnímu teoretickému vědnímu základu je přitom zajištěna adaptabilita absolventa na konkrétní požadavky praxe i v oborech využívajících informační technologie.

Parametry

Program
Elektrotechnika a informatika (N2612)
Obor
Informační technologie (1802T007)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Informatika

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D., pavel.satrapa@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG