Mechatronika

Charakteristika studijního programu

Studijní obor „Mechatronika“ je určen pro přípravu odborníků se znalostmi v oblasti informatiky, automatizace, diagnostiky, měřicích a řídicích procesů a konstrukce elektronického řízení strojů s optimálním využitím mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických prvků a uzlů. Zvláštní důraz je kladen na výchovu pracovníků navrhujících koncepce řešení.

Parametry

Program
Elektrotechnika a informatika (N2612)
Obor
Mechatronika (3906T001)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing., jaroslav.hlava@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG