Architektura

Charakteristika studijního programu

Studium pokrývá navrhování architektury v plném rozsahu, od řešení designu průmyslových předmětů a nábytku přes návrhy budov po řešení jednoduchých úkolů urbanistické povahy. Součástí studia je výtvarné umění a tvorba v nových mediích, humanitní a technické vědy. Studenti získávají zkušenosti také v souvisejících oborech a jsou připravováni pro studium v navazujících magisterských programech. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet potřebných kreditů je alespoň 240.

Parametry

Program
Architektura a urbanismus (B3501)
Obor
Architektura (3501R002)
Fakulta
FUA
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Architektura a urbanismus

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

7. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch., jiri.suchomel@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG