Vizuální komunikace

Charakteristika studijního programu

Profil studia je navržen tak, aby absolvent byl samostatnou uměleckou a technickou osobností, využívající kvalifikovaně nových technologií, se schopností nejen programové vybavení efektivně využívat, ale i poučeně zasahovat do jeho struktury. Absolventi najdou uplatnění nejen v oblastech architektury, volného či užitého umění, ale všude tam, kde je potřeba talentovaný tvůrce s hlubokou znalostí nových technických prostředků.

Parametry

Program
Výtvarná umění (B8206)
Obor
Vizuální komunikace (8206R067)
Fakulta
FUA
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
BcA.
Jazyk
Čeština
Oblast
Umění

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

7. semestr

8. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Stolín Jan, doc. MgA., jan.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG