Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky pro oblast vzdělávání, kultury a správy schopné reflektovat společenskouvědní problematiku jak z hlediska speciálně vědních přístupů, tak z hlediska kritické reflexe založené na filosofickém diskurzu.

Parametry

Program
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor
Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (6107R023)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Tělesná výchova a sport; kinantropologie

Další informace

Kontakt: Václavík David, doc. PhDr. Ph.D., david.vaclavik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG