Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Charakteristika studijního programu

Student chápe problematiku životního prostředí a krajiny, rozumí prostorovým vztahům v rámci přírodní a humánní sféry i mezi nimi v měřítcích od lokálního přes regionální až po globální. Má základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, které dovede aplikovat do pracovního prostředí, zejména odpovídající jeho geografickému zaměření.

Parametry

Program
Chemie (B1407)
Obor
Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) (7504R181)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Chemie

Další informace

Kontakt: Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc., branislav.niznansky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG