Učitelství matematiky pro 2.stupeň základní školy

Charakteristika studijního programu

Cílem magisterského učitelského studia navazujícího na bakalářské studium je připravit učitele matematiky pro střední školu. Jeho studium vede jak k získání základních poznatků o hlavních matematických disciplínách a základních všeobecně vzdělávacích vědomostí, tak i k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, k rozvoji pedagogických dovedností a nácviku vyučovacích strategií. Studium je rovněž založeno na praktické části ? student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách.

Parametry

Program
Matematika (N1101)
Obor
Učitelství matematiky pro 2.stupeň základní školy (7503T039)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Matematika

Další informace

Kontakt: Brzezina Miroslav, doc. RNDr. CSc., dr. h. c., miroslav.brzezina@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG