Učitelství fyziky pro střední školy

Charakteristika studijního programu

Absolvent navazujícího studia fyziky pro střední školy má hluboké znalosti z klasické i moderní fyziky a její aplikace. Bezpečně ovládá výpočetní techniku na uživatelské úrovni. Má všeobecný kulturní rozhled, kvalitně komunikuje v mateřském a nejméně jednom cizím jazyce a má rozvinutou kulturu osobního projevu.

Parametry

Program
Fyzika (N1701)
Obor
Učitelství fyziky pro střední školy (7504T055)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Erhart Jiří, prof. Mgr. Ph.D., jiri.erhart@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG