Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Charakteristika studijního programu

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku občanské nauky na 2. stupni ZŠ.

Parametry

Program
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Václavík David, doc. PhDr. Ph.D., david.vaclavik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG