Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy

Charakteristika studijního programu

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku nemeckého jazyka na 2. stupni ZŠ.

Parametry

Program
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T043)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Tělesná výchova a sport; kinantropologie

Další informace

Kontakt: Weber Tilo, Dr. phil. habil. Ph.D., tilo.weber@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG