Profesní studium pro 2. stupeň základní školy

Charakteristika studijního programu

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku anglického jazyka na základní škole. Absolvent studia prokazuje osobnostní a profesní kompetence ucitele, ovládá praktický anglický jazyk na pokrocilé úrovni a má osvojeny teoretické základy a jejich praktické aplikace v rovine lingvistické, lingvo-didaktické a spolecensko-kulturní.

Parametry

Program
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor
Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (7503T)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Tělesná výchova a sport; kinantropologie

Další informace

Kontakt: Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr., petr.urbanek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG