Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Získání způsobilosti realizovat pohybové programy, kooperovat se sportovními federacemi, svazy a občanskými sdruženími. Absolventi specializace „manažer pohybových aktivit“ získají navíc poznatky pro manažerskou činnost v uvedených organizacích.

Parametry

Program
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (7401R014)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D., ales.suchomel@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG