Aplikované vědy v inženýrství

Charakteristika studijního programu

Sudiní obor Aplikované vědy v inženýrství je výzkumně orientovaný technický obor odpovídající požadavkům aplikovaného vývoje high-tech firem, špičkových výzkumných a vývojových center a akademických pracovišť. Absolvent je technicky vzdělaný odborník se solidním teoretickým základem v oblasti technické fyziky, matematiky, informatiky, měření a moderních softwarových a informačních technologií. Na základě volby modulu povinně volitelných předmětů je profil absolventa prohlouben do jednoho ze čtyř zaměření: Optické a laserové technologie a měření, Počítačové simulace ve fyzice a technice, Materiály pro elektrotechniku nebo Aplikace nanomateriálů.

Parametry

Program
Aplikované vědy v inženýrství (N3901)
Obor
Aplikované vědy v inženýrství (3901T055)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika, Matematika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.sidlof@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG